Talliy (TI)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 81

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 204.3

Ulashing: