Talliy (TI)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 81

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 204.3

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 204.3833

Oksidlanish darajasi +1, +3

Ion zaryadi TI+ TI3+

Molekuladagi atomlar soni K1 L8 M18 N32 O18 P3

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f 145d 106p 1

Atom radiusi, pm 156

Kovalent radius, pm 148

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1473

Erish harorati, ℃ 304

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 4.2

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 129

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 165

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 11850

Suyuq holdagi ichligi kg· m-1 11220

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000017248

Tovush tezligi, m· c -1 818

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 46

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000356

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.000000003

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000613

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.62

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 19.2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 3.4

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan