Qorgoshin (Pb)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 82

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 207.2

Ulashing: