Vissmut (Bi)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 83

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 208.98

Ulashing: