Poloniy (Po)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 84

Elektramanfiyligi: 2

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 208.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 208.9824

Oksidlanish darajasi +2, +4

Ion zaryadi Po2+ Po4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P6

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d106p4

Atom radiusi, pm 135

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 962

Erish harorati, ℃ 254

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 13

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 100

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 9196

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00002273

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Solishtrma qarshilik 0.00000043

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 183.3

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 3220000000

Yashash vaqti, c 4640000000

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.5

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan