Poloniy (Po)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 84

Elektramanfiyligi: 2

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 208.9

Ulashing: