Astat (At)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 85

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 209.98

Ulashing: