Radon (Rn)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 86

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 222

Ulashing: