Fransiy (Fr)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 87

Elektramanfiyligi: 0.7

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 223

Ulashing: