Radiy (Ra)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 88

Elektramanfiyligi: 0.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 226

Ulashing: