Rezerfordiy (Rf)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 104

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 261

Ulashing: