Dubniy (Db)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 105

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 262

Ulashing: