Siborgiy (Sg)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 106

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 263

Ulashing: