Xassiy (Hs)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 108

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 265

Ulashing: