Meytneriy (Mt)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 109

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 266

Ulashing: