Vodorod (H)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 1

Elektramanfiyligi: 2.1

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 1

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol): 1.00794

Oksidlanish darajasi: -1, +1

Ion zaryadi H+, H-

Molekuladagi atomlar soni: 1

Arom radiusi, pm: 53

Kovalent radius, pm: 31 ± 5

Termodinamik xususiyatlari

Qaynash harorati, ℃ -252.87

Erish harorati, ℃ -259.14

Modda turi Gaz

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 0.0899

Molyar xajmi, m 3 · mol -1 0.0112

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Dinamagnetik

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -2.23 10-3

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -2.48 10 -8

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -2.5 10 -11

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.2

Valentligi 1

Elektron energiyasi… , kj·m -1 72.8

Yadroviy xossalari

Radiaktivligi Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti

Yadroning samarali ta'siri… 0.332

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan