Litiy (Li)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 3

Elektramanfiyligi: 1

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 6.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 6.941

Oksidlanish darajasi -1, +1

Ion zaryadi Li +

Molekuladagi elektronlar soni 1s 22s 1

Atom radiusi, pm 167

Kovalent radius, pm 134

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1342

Erish harorati, ℃ 180.54

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 3

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 3570

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 0.000046

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 535

Hajm elastiklik moduli, GPa 11

Suyuq xoldagi zichligi 512

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000013

Chiqib ketish moduli, GPa 4.2

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti,Vt·m -1·K -1 85

Elektromagnit xossalari

Maxsus elektr otkazuvchanlik 11000000

Magnitik turi O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.00000337

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000063

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.0000000000437

Maxsus qarshilik 0.000000094

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.98

Valentligi 1

Elektron energiyasi… , kj·m -1 59.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'siri… 0.045

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan