Natriy (Na)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 11

Elektramanfiyligi: 0.9

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 22.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 22.98976928

Oksidlanish darajasi +1

Ion zaryadi Na +

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M1

Atom radiusi, pm 190

Kovalent radius, pm 227

Elekton tuzilishi 1S 22S 22P 63S 1

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 883

Erish harorati, ℃ 97.72

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2.6

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 1230

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 97.7

Termik koefitsenti 0.00007

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 968

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0000237

Tovush tezligi, m· c -1 3200

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 140

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000062

Elektr turi O'tkazuvchan

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000064

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000147

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.93

Valentligi 1

Elektron energiyasi… , kj·m -1 52.8

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.53

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan