Fosfor (P)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 15

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 30.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 30.973762

Oksidlanish darajasi -3, +3, +4, +5

Ion zaryadi P 3-

Atom radiusi, pm 98

Kovalent radius, pm 180

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 280.5

Erish harorati, ℃ 44.2

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 0.64

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 769.6

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 12.4

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 1823

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001699

Yorqinlik indeksi 1.001212

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.236

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000206

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000113

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.00000000035

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.19

Valentligi 5

Elektron energiyasi… , kj·m -1 72

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.18

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan