Oltingugurt (S)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 16

Elektramanfiyligi: 2.5

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 32

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 32.065

Oksidlanish darajasi -2, +2, +4, +6

Ion zaryadi S-2

Elektron jihatdan tuzulishi 1S 22S 22P 63S23P4

Atom radiusi, pm 88

Kovalent radius, pm 102

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 444.72

Erish harorati, ℃ 115.21

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 1.73

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 705

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 9.8

Moddaning xususiyatlari

Rangi Sariq

Zichligi kg· m-1 1960

Suyuq holatdaki zichligi, kg· m-1 1819

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001636

Yorqinlik indeksi 1.01111

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.205

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan Dielektrik

Magnitik turi Diomagnetik

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000122

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000062

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.00000000199

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.58

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 200

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.52

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan