Argon (Ar)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 18

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 39.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 39.948

Oksidlanish darajasi 0

Elektron tuzilishi 1S 22S 22P 63S23S6

Molekuladagi atomlar soni 1

Atom radiusi, pm 71

Kovalent radius, pm 97

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -185.8

Erish harorati, ℃ -189.3

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 1.18

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 520.33

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 6.5

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 1.784

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.02239

Yorqinlik indeksi 1.000281

Tovush tezligi, m· c -1 319

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.01772

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000000107

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.000000006

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.00000000024

Reaktivlik

Valentligi 0

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.65

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan