Kaliy (K)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 19

Elektramanfiyligi: 0.8

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 39

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 39.0983

Oksidlanish darajasi +1

Ion zaryadi K +

Elektr jihatdan tuzulishi 1S 22S 22P 63S23P64S1

Atom radiusi, pm 243

Kovalent radius, pm 196

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 759

Erish harorati, ℃ 63.38

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2.33

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 757

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 76.9

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 856

Suyuq holdagi zichligi 828

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0000457

Tovush tezligi, m· c -1 2000

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 100

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.00000574

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000067

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000262

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.04

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 26.7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 755

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan