Galladiy (Ga)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 21

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 69.7

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 69.723

Oksidlanish darajasi +3

Ion zaryadi Ga 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N3

Atom radiusi, pm 136

Kovalent radius, pm 126

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2204

Erish harorati, ℃ 29.76

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 5.59

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 371

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 256

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 5904

Suyuq holdagi zichligi 6095

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001181

Tovush tezligi, m· c -1 2740

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 29

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000177

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.000000003

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000209

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.81

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 28.9

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 2.9

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan