Selen (Se)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 34

Elektramanfiyligi: 2.4

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 78..9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 78.96

Oksidlanish darajasi -2, +2, +4, +6

Ion zaryadi Se 2-

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N6

Atom radiusi, pm 103

Kovalent radius, pm 116

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 685

Erish harorati, ℃ 221

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 5.4

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 321.1

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 26

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 4819

Suyuq holdagi zichligi 3990

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001639

Yorqinlik indeksi 1.000895

Puason koeffitsenti 0.33

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.52

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000193

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.000000004

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000316

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.55

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 195

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 11.7

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan