Niobiy (Nb)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 41

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 92.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 92.90638

Oksidlanish darajasi -1, +3, +5

Ion zaryadi Nb 5+, Nb 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N12 O1

Atom radiusi, pm 198

Kovalent radius, pm 137

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4744

Erish harorati, ℃ 2477

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 26.8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 265

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 690

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 8570

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001084

Puason koeffitsenti 0.4

Tovush tezligi, m· c -1 3480

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 54

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0002408

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000281

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000002611

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.6

Valentligi 5

Elektron energiyasi , kj·m -1 86.1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 1.15

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan