Rodiy (Rh)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 45

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 102.9

Ulashing: