Palladiy (Pd)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 46

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari:

Atom massasi: 106.4

Ulashing: