Kumush (Ag)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 47

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 107.86

Ulashing: