Kadmiy (Cd)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 48

Elektramanfiyligi: 1.7

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 112.4

Ulashing: