Indiy (In)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 49

Elektramanfiyligi: 1.7

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 114.82

Ulashing: