Qalay (Sn)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 50

Elektramanfiyligi: 1.8

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 118.7

Ulashing: