Surma (Sb)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 51

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 121.75

Ulashing: