Tellu (Te)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 52

Elektramanfiyligi: 2.1

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 127.6

Ulashing: