Yod (I)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 53

Elektramanfiyligi: 2.5

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 126.9

Ulashing: