Yod (I)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 53

Elektramanfiyligi: 2.5

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 126.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 126.90447

Oksidlanish darajasi -1, +1, +5, +7

Ion zaryadi I-

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O7

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P5

Atom radiusi, pm 115

Kovalent radius, pm 133

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 184.3

Erish harorati, ℃ 113.7

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 7.76

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 429

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 20.9

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 4940

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00002569

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.449

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Dielektrk

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000222

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000045

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000571

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.66

Valentligi 7

Elektron energiyasi , kj·m -1 295.2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 6.2

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan