Ksenon (Xe)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 54

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 131.29

Ulashing: