Seziy (Cs)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 55

Elektramanfiyligi: 0.7

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 132.9

Ulashing: