bariy (Ba)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 56

Elektramanfiyligi: 0.9

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 137.3

Ulashing: