Gafniy (Hf)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 72

Elektramanfiyligi: 1.3

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 178.5

Ulashing: