Volfram (W)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 74

Elektramanfiyligi: 1.7

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 183.85

Ulashing: