Reniy (Re)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 75

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 186.2

Ulashing: