Osniy (Os)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 76

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 190.2

Ulashing: