Iridiy (Ir)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 77

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 192.2

Ulashing: