Oltin (Au)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 79

Elektramanfiyligi: 2.1

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 196.96

Ulashing: