Simob (Hg)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 80

Elektramanfiyligi: 200.59

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 1.9

Ulashing: