1 A GURUH ELEMENTLARI


Bu guruh elementlariga litiy,natriy,kaliy,rubidiy,seziy va fransiy kiradi. Barcha guruh a’zolarinig  tashqi elektron qavatida 1 tadan s elekteronlar bor.ularning elektron formulalari quyidagicha:

3 Li         1s22s1  

11 Na      1s22s22p63s1

19 K       1s22s22p63s23p64s1

 37Rb     1s22s22p63s23p63d104s24p65s1

 55Cs     1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s1

 87 Fr    1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p65d106s26p67s1

Element tartib nomeri ortishi bilan  atom va ionlarning radiusi ortadi.Shu metallarning suyuqlanish harorati kamayadi.

Bu matallarning barchasidan litiy farq qiladi. Uni tashqaridan ikkinchi qavatida ikkita elektroni bor.

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan