TEMIR GURUHI ELEMENTLARINING KOMPLEKS BIRIKMALARI


Temir juda ko’p kompleks birikmalar hosil qiladi.

2KCN + Fe(CN)= K4/Fe(CN)6/

FeCl+ 6NH= /Fe(NH3)6/Sl

CoSO+ 6NH= /Co(NH)6/SO4

NiSO+ 6NH= /Ni(NH3)6/SO4

Bu birikmalarda kobalt va nikel hamda temirning koordinasion soni 6 ga teng.

Kompleks birikmalar asosida Fisher reaktivi ma’lum:

3Co(NO3)+ NaNO+ 4CH3COOH + 18NaNO=

= 3Na3/Co(NO2)6/ + NO + 4CH3COOH + 6NaNO+ 2H2O

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan