Karrali nisbatlar qonuni


1804 yilda ingliz olimi D.Dalton modda tuzilishi  to’g’risidagi  atomistik  tasavvurlarga  asoslanib, karrali nisbatlar qonunini ta’rifladi:  "agar ikki element bir-biri bilan bir necha birikma hosil qilsa, elementlardan birining shu birikmalardagi ikkinchi elementning bir xil  massa  miqdoriga  to’g’ri keladigan massa miqdorlari o’zaro kichik va butun sonlar kabi nisbatda  bo’ladi ."

     Karrali nisbatlar qonuni juda ko’p misollar bilan isbotlandi.

Masalan: 1) azot bilan kislorod bir- biri bilan bir necha  quyidagi birikmalarni hosil qiladi.

         Formula              m(N)          m(O)    1qism Nga     m(N)/m(O)

                                                                     to’g’ri O

          N2O                   28            16             0,57                       1

          NO                     14            16             1,14                      2

          N2O3                  28            48              1,71                      3

          NO2                   14            32              2,28                      4

          N2O5                  28            80              2,85                      5

 

2) uglerod bilan vodorod birikmalarini olsak,

      Formula     m(C)        m(H)   1 oism Cga H            m(C)/m(H)

         CH4        12                 4              3                                   1

         C2H4       24                4               6                                  2

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan