Avogadro qonuni


Hajmiy nisbatlar qonunini tushuntirish  uchun italiya olimi Avogadro 1811 yilda quyidagi gipotezani oldinga surdi:"Bir xil sharoitda (bir xil harorat va bir xil bosimda) va teng hajmda olingan  gazlarning  molekulalari  soni o’zaro teng bo’ladi”

Bundan ikkita xulosa kelib chiqadi:

     1) Normal sharoitda 1 mol har qanday gazning hajmi 22,4 l ga   teng;

     1) Bir xil sharoitda teng hajmli gazlar massalarining nisbati   ular molekulyar massalarining  nisbatiga  teng  bo’lib,  bu nisbat birinchi gazning ikkinchi gazga nisbatan zichligi deyiladi.

 

                   m/ m= M/ M2               D = M/ M2  

                 

     Bu formuladan foydalanib gazlarning molyar massalarini hisoblab topish mumkin. Zichlik odatda havoga yoki vodorodga nisbatan o’lchanadi.

 

              Mgaz = 29 ,5havo         

              Mgaz = 2 *Dvodorod

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan