OKSIDLANISH-QAYTARILISH REAKSIYALARINING NAZARIYASI


  1. Agar atom-molekula yoki ion o’zidan elektron bersa bunday reksiyalar oksidlanish reaksiyalari deyiladi . Oksidlanish reaksiyalarida ayni elementning oksidlanish darajasi ortadi.Shu zarrachalarning o’zi qaytaruvchilar deyiladi.

             Alo  -3 e  ® Al+3                                 N-3    -8e   ®  N+5

             2Cl-1  -2 e  ®Cl2o                                H2o   -2 e  =  2H+1

              Mn+2  -5e  ®Mn+7                              Fe+2   -1e   ®Fe+3

                 Cr+3    -3e®Cr+6                                 S-2      -8e   ®S +6

  1. Agar atom, molekula, yoki  ion o’ziga   elektron qabul qilsa  bunday jarayon qaytarilish deyiladi. Bunda ayni zarrachaning oksidlanish darajasi kamayadi. Shu atom,molekula yoki ion oksidlovchi deyiladi.

                   Cl2o  +2 e  ®2Cl-1                        2H+1  +2 e   ®H2

                   Mn+7  +5 e  ®Mn+2                      Fe+3  +1 e  ®Fe +2

                   Cr+6  +  3 e  ®Cr+3                       S+6   + 8e ®S-2

                    So +2 e  ®S-2                               N+5  +8 e ®N-3

3.Oksidlanish- qaytarilish reaksiyalari bir paytni o’zida sodir bo’ladi.

 

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan