Kimyoviy forum

Kimyoviy forum

Anorganika

Metalllar, metalmaslar, amfoter moddalar, Asos kislota tuzlar va boshqa anarganik birikmalar to`g`risida

Mavzu yaratuvchisi: test3

Organika

Alkanlar, Alkinlar, Spirtlar, Aminakislatalar, Organik kisalatalar, Ko`p atomli birikmalar va boshqa organik birikmalar

Mavzu yaratuvchisi: test3

Texnik qo`llab quvvatlash

Takliflar va shikoyatlar

Mavzu yaratuvchisi: test3

Talabalar uchun o`quv materiyallari

Maruzalar matni, referatlar, test savollari, o`quv ishlanmalar

Mavzu yaratuvchisi: test3

O`quvchilar uchun o`quv materiallari

Xomchenko, Xadakov va boshqa murakkab masalalar va o`quv qo`llanmalari

Mavzu yaratuvchisi:

Kimyoviy misol va masalalar va ularning yechimlari

Xomchenko Xadakov va olimpiyada tushgan masalalar va ularning yechimlari

Mavzu yaratuvchisi: Azamiy

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan