Qorgoshin (Pb)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 82

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 207.2

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 207.2

Oksidlanish darajasi +2, +4

Ion zaryadi Pb2+ Pb4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P4

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d106p2

Atom radiusi, pm 154

Kovalent radius, pm 147

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1449

Erish harorati, ℃ 327.46

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 4.77

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 127

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 178

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 11340

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001827

Puason koeffitsenti 0.44

Tovush tezligi, m· c -1 1260

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 35

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.000017

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000015

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000311

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.33

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 35.1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.171

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan