Vissmut (Bi)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 83

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 208.98

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 208.90840

Oksidlanish darajasi +3, +5

Ion zaryadi Bi3+ Bi5+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P5

Atom radiusi, pm 143

Kovalent radius, pm 146

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1564

Erish harorati, ℃ 271.3

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 10.9

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 122

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 160

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 9780

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 10050

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00002137

Puason koeffitsenti 0.33

Tovush tezligi, m· c -1 1790

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 8

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00017

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.000000017

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.00000000036

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.02

Valentligi 5

Elektron energiyasi , kj·m -1 91.2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 6.00E+26

Yashash vaqti, c 8.70E+26

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.034

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan